ติดต่อเรา Contact us

บริษัท เอ็น อาร์ ดี อินดัสตรี จำกัด N R D INDUSTRY COMPANY LIMITED

ที่อยู่ : 310/29 ม.11 บางพลีใหญ่ บางพลี สมุทรปราการ 10540
โทร. 0 2730 7214
แฟกซ์. 0 2730 7215
มือถือ : 08 1643 4715
อีเมล์ nrdindustry@gmail.com

310/29 MOO 11 BANGPLEEYAI BANGPLEE SAMUTPRAKARN 10540
T : 0 2730 7214,09 7239 5691 
Fax : 0 2730 7215
MOBILE : 08 1643 4715
E-mail : nrdindustry@gmail.com